易天富金融社区

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
易天富首页 基金研究中心 每日基金公告 基金分析软件 基金大师 买 卖 通
每日基金净值 每日实时估值 集合理财净值 雷达测评 智能选基 基金比较
楼主: hz001

犹太人遭现代希特勒忌恨:强烈反对偶像崇拜!

[复制链接]
发表于 2019-2-26 22:11:59 | 显示全部楼层
民主社会最基本的责任是参与而不是服从! 科恩认为二十世纪最痛心的教训之一是:专制者轻而易举的执掌政权,当公民教育已有精心安排,通过彻底与系统的思想灌输,公民对社会目标的选择以被操纵之时,便可以一帆风顺的为所欲为。美国因为民主体制中的自由普遍选举导致美国建国初白人的识字率1800年北方从75%提高到1840年的95%,南方从1800年的50%提高到1840年的80%。因为频繁的选举等于是频繁的平等机会,导致人积极要求进步,使自己变得更优秀!
专制制度统治者只会让有利于自己的信息传播,而拥有各种政府权力的统治者毕竟是少数,这无疑会损害大多数人的利益和他们思考问题的能力。一个好的民主政府信息对统治者和被统治者基本都是公开透明的,以便于民众做出明智的决策。而在专制政府中,只有利于统治者利益的信息才公开,虽然专制者也强调教育,但这些技术教育都有利于统治者的财富聚集,但一旦导致公民不服从统治者的统治,比如公民才智发展到要求自己管理自己的行业,社会,那这种教育就会被遏制,所以专制社会教育门类会非常少!而且教育内容时常会被颠覆!
科恩有个看法和中国儒家思想的一些看法是一致的,专制政府往往要求上智下愚。这种思维在专制国家的军队尤为突出,但美国建国初就做出了部队军官的去留由多数人表决决定去留,避免了这种上智下愚的思维,所以美军在一战二战的作战配合伤亡率是最低的。美军一般给予下级一个区域的任务,至于怎么完成,则由执行这个任务的官兵自己协调完成。专制政府往往要求统治者是智慧的,至于下级最好是识字只会服从的蠢货就是最佳的统治效果,科恩认为专制政府往往在教育中要求服从政府,如果政府制定的政策法律民众毫无参与权利,而且其内容也损害民众利益,会导致民众产生抵制情绪,直到最后反抗。
而民主制度下,因为这些政策都是保障公民参与做的决策,所以民主体制下最基本的责任是充分参与而不是专制政府的服从,如果是你自己参与而且又是大多数人同意做出的决策,服从也是发自内心的。如果你后来不同意,可以再积极参与,如果大多数人同意你的意见,可以否决这个政策!
所以发展公民善于思考,怀疑,推理及评价的能力是民主自然和一贯关心的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-27 11:07:24 | 显示全部楼层
希腊共和国国歌自由颂: <iframe allowfullscreen="" class="videoFrame" frameborder="0" src="https://v.qq.com/iframe/player.html?vid=g0554vflh0n&amp;tiny=0&amp;auto=0"></iframe>!
自由颂(希腊语:Ύμνος εις την Ελευθερίαν 拉丁字母转写:Ímnos is tin Eleftherían)本来是一首有158节的诗,Dionýsios Solomós在1823年著成,Nikolaos Mantzaros把此诗谱成音乐。1865年,前两个节成为希腊的官方国歌(但很多人误以为全诗都用于国歌,因此获得世界最长国歌称号),塞浦路斯(希腊族管理地区,该地区政府是世界公认的塞浦路斯合法政权)也以此为国歌,为稀有的「一国歌两国用」的例子。
歌词原文
Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.
Απ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
拉丁转写
Se gnorízo apó tin kópsi
tu spathiú tin tromerí,
se gnorízo apó tin ópsi,
pu me vía metrái ti yi.
Ap"""" ta kókkala vgalméni
ton Ellínon ta ierá,
ke san próta andhrioméni,
khére, o khére, Eleftheriá![1]
英语翻译
I recognize you from the dreadful
edge of your sword
I recognize you from the countenance
which surveys the earth with force
Risen from the sacred bones
of the Greeks
and, valiant as before,
hail, oh hail, liberty!
诗歌版本
]编辑
诗歌原文
I shall always recognise you
by the dreadful sword you hold,
as the earth, with searching vision,
will rule, with spirit bold.
Twas the Greeks of old whose dying
brought to birth our spirit free,
now, with ancient valour rising,
let us hail you, oh liberty!
拉迪亚德
We knew thee of old,
O, divinely restored
By the lights of thine eyes,
And the light of thy Sword.
From the graves of our slain,
Shall thy valour prevail,
As we greet thee again,
Hail, Liberty! Hail!
汉语翻译
我从你的剑的
令人敬畏的边缘识别你
我从你的武力
在土的面貌识别你
希腊人的圣骨将复活
并且如以前一样勇敢,
万岁,万岁,自由﹗
我将总是透过
令人敬畏的剑识别你,
在地球寻找我们的憧憬,
将随着无畏的精神统领。
希腊人们的死,
将得到精神上的自由,
现在,古老的英气重生,
自由!让我们向你欢呼!
版本意译
我们从前认识你,
如神一般的复活,
由你的闪亮眼睛,
以及你光明的剑。
我们的英灵,
你的英勇将胜利,
因为我们再次迎接你,
万岁,自由!万岁!
分享: 分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享给朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-28 03:14:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-28 03:18:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-28 18:35:12 | 显示全部楼层
!希腊共和国国歌自由颂: <iframe allowfullscreen="" class="videoFrame" frameborder="0" src="https://v.qq.com/iframe/player.html?vid=g0554vflh0n&amp;tiny=0&amp;auto=0"></iframe>!
自由颂(希腊语:Ύμνος εις την Ελευθερίαν 拉丁字母转写:Ímnos is tin Eleftherían)本来是一首有158节的诗,Dionýsios Solomós在1823年著成,Nikolaos Mantzaros把此诗谱成音乐。1865年,前两个节成为希腊的官方国歌(但很多人误以为全诗都用于国歌,因此获得世界最长国歌称号),塞浦路斯(希腊族管理地区,该地区政府是世界公认的塞浦路斯合法政权)也以此为国歌,为稀有的「一国歌两国用」的例子。
歌词原文
Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.
Απ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
拉丁转写
Se gnorízo apó tin kópsi
tu spathiú tin tromerí,
se gnorízo apó tin ópsi,
pu me vía metrái ti yi.
Ap"""" ta kókkala vgalméni
ton Ellínon ta ierá,
ke san próta andhrioméni,
khére, o khére, Eleftheriá![1]
英语翻译
I recognize you from the dreadful
edge of your sword
I recognize you from the countenance
which surveys the earth with force
Risen from the sacred bones
of the Greeks
and, valiant as before,
hail, oh hail, liberty!
诗歌版本
]编辑
诗歌原文
I shall always recognise you
by the dreadful sword you hold,
as the earth, with searching vision,
will rule, with spirit bold.
Twas the Greeks of old whose dying
brought to birth our spirit free,
now, with ancient valour rising,
let us hail you, oh liberty!
拉迪亚德
We knew thee of old,
O, divinely restored
By the lights of thine eyes,
And the light of thy Sword.
From the graves of our slain,
Shall thy valour prevail,
As we greet thee again,
Hail, Liberty! Hail!
汉语翻译
我从你的剑的
令人敬畏的边缘识别你
我从你的武力
在土的面貌识别你
希腊人的圣骨将复活
并且如以前一样勇敢,
万岁,万岁,自由﹗
我将总是透过
令人敬畏的剑识别你,
在地球寻找我们的憧憬,
将随着无畏的精神统领。
希腊人们的死,
将得到精神上的自由,
现在,古老的英气重生,
自由!让我们向你欢呼!
版本意译
我们从前认识你,
如神一般的复活,
由你的闪亮眼睛,
以及你光明的剑。
我们的英灵,
你的英勇将胜利,
因为我们再次迎接你,
万岁,自由!万岁!
分享: 分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享给朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-1 09:50:04 | 显示全部楼层
霍布斯认为人性生来就是反社会的,因此必须有法律的恐惧,即便这样,人性还是具有很大的破坏性,因此霍布斯得出了自由与法律完全相反的先后顺序,结果就是走向权威主义。英国因此崇尚法律至上,但是到了十九世纪中期以后,英国历史学家阿克顿认为自由是至高无上的法律,否定了霍布斯的理论:即自由是法律的沉默。当美国发展出地方州政府有不执行联邦中央政府的法律时,阿克顿认为这是自由真正的体现,美国的自由不仅仅是三权分立制衡的产物,也是地方州自治的权利的产物!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-1 18:17:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-2 20:18:36 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-4 04:20:59 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-4 18:58:44 | 显示全部楼层
!民选民治!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-5 09:00:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-5 20:31:06 | 显示全部楼层
杜威认为马克思主义往往忽略人性,自然科学无法和欧美民主国家竞争!没有人性自然就没有完整的科学技术!实质是无核心技术!

.

杜威:民主总和人道主义,人性的潜能紧密相联的

杜威认为马克思主义将所有的道德,法律,政治,文化,科学都归结于经济基础上这一绝对主义的铁律上,必须压制一切保障经济上的平等,用一个先进的阶层统治社会,结果是这个阶级内部不断倾轧,都被这个阶级以反面人物予以清洗,无数人失去生命。而战后东西德的竞争,盟国对德国的改造使得德国成为世界第三大经济体,西德统一东德,证明马克思主义即便在其发祥地的竞争也是失败的,因为它压制人性,以及人道主义。当人性没有受到限制时,自然就会发展到民主,这是从心理学来阐释为何民主必然和人道主义和人性紧密相联系! 科学也与自由文化紧密相连!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 03:38:49 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 12:41:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-7 08:03:18 | 显示全部楼层
杜威认为民主是一种个人自治的生活方式,但受到法西斯极权主义的道德方面的挑衅

杜威认为民主与人性紧密相连,杜威认为民主需要一种心理学,一种适合国内外条件对它提出大量要求的心理学,杜威认为自己会被认为是做一种与学术毫不相干的事情。但是杜威认为如果把上述的说明理解为:民主总是同人道主义,相信人性的潜能紧密联系在在一起的,那么这是美国传统的继续而已。因此杜威认为人道主义的文化应当流行。必须反对极权主义在经济方面理由提出来的挑衅,更应当反对法西斯主义国家对民主在道德方面所提出来的挑衅,这种法西斯也许是反对马克思的,但就需要有一种积极而勇敢的而且有建设性的觉醒来认识到,相信人性在我们文化的每一个方面:在科学艺术教育道德与宗教已经政治经济方面发展中的重要意义!

民主主要通过在公开讨论中来进行说服,这种公开讨论不仅在立法院,也在报刊和私人谈话中进行,用选票代替枪弹,用选举权代替鞭打,这乃是用讨论的方法代替压制方法的体现。在美国的民主创始人看来,民主的要求和公平的道德要求是内在的一回事。民主是一种个人自治的生活方式,这种生活为个人的行为提供了道德的标准。因此我们不难理解除了三权分立的宪政模式,捍卫自由外,美国联邦制还发展出地方州政府有权拒绝执行联邦中央政府法律的权利,就是为了捍卫个人生活的自由权利,而且民主也是从地方自治开始的,民主本身就是一种从下而上的自治方式!而不是专制的由上到下的缺乏活力的控制!充分尊重个人是从尊重地方愿望开始的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|易天富基金网 ( 浙ICP备07035332号

GMT+8, 2021-1-21 21:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表